Houdini LMS

Frågor och svar

Hur loggar jag in?
Är det första gången du ska logga in, använd din licenskod och e-postadress. Har du redan loggat in en eller flera gånger, använd ditt lösenord och e-postadress.

Kan jag sluta mitt i ett avsnitt?
Ja, nästa gång du loggar in startar kursen där du senast slutade.

Jag kan bara se en del av kursen, fast den innehåller flera?
Vissa delar ska genomföras i en viss ordning. Nästa del i kursen visas därför först när du gjort föregående del.

Hur skriver jag ut mitt intyg? (Gäller kurser som ger intyg)
Du kan inte skriva ut intyg förrän samtliga avsnitt i kursen är genomförda.

Jag är beställare, var beställer jag licenskoder?
Det gör du i kurskatalogen på falcksverige.se. Klicka här för mer information och beställning av kurser